Διαχειριστείτε με ασφάλεια τους κωδικούς σας

Καθημερινά καλούμαστε να χρησιμοποιούμε πολλούς κωδικούς…Για τους επιρρεπείς σε παραλήψεις λόγω ασθενούς μνήμης προτείνουμε το KeePass Password Safe.