Οδηγίες για σωστά Ελληνικά utf8 στην mysql

Για να μην έχετε ποτέ πρόβλημα πρέπει να δουλεύετε πάντα με κωδικοποίηση utf8 παντού.
Οι βάσεις που δημιουργείτε πρέπει να έχουν collation utf8.