Αντικατάσταση Ελληνικών χαρακτήρων στο URL

Παραθέτουμε παρακάτω μερικές σειρές από φθόγγους και γράμματα που θα σας χρειαστούν σε περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε τους Ελληνικούς χαρακτήρες σε ένα URL με τους αντίστοιχους λατινικούς. Οι παρακάτω διατάξεις χαρακτήρων χρησιμοποιούνται σε πολλά SEF modules και add-on αρκετών γνωστών CMS, όπως είναι το sh404SEF που τρέχει σε Joomla.

Aναβαθμίστε σε Joomla! – 1.5.11 (Security)

Αναβαθμίστε άμεσα το Joomla! σε 1.5.11 λόγω κενών ασφαλείας στις προηγούμενες εκδόσεις. Τα 3 βασικά προβλήματα ασφαλείας που επιλύθηκαν ήταν αδυναμίες XSS: 1. στο template JA_Purity. 2. στο com_users στο περιβάλλον διαχείρισης. 3. κάποια strings/values δεν γίνονταν σωστά escaped

Εγκατάσταση Joomla!

Σε αυτό το tutorial θα κάνουμε μία εγκατάσταση Joomla! της έκδοσης 1.5.10.
Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, σιγουρευτείτε ότι το σύστημά σας διαθέτει: