Στρατηγική Online Επικοινωνίας

Μια επιχείρηση για να αναπτυχθεί με υγιή τρόπο, χρειάζεται στρατηγική σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται λοιπόν στρατηγική και στην online επικοινωνία της.

Τι περικλείει η έννοια «στρατηγική online επικοινωνίας»

Δημιουργία σωστής διαδικτυακής ταυτότητας, η οποία θα συνοδεύει την επιχείρηση παντού και πάντα, ακολουθώντας την ίδια γραμμή από το e-mail sugnature ως την σήμανσή στο GoogleMap.

Μελέτη χαρακτηριστικών και Στόχευση του κατάλληλου κοινού

Υιοθέτηση του blogging & networking σε μόνιμη βάση

Καλή και ενεργή παρουσία στα social media, με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες που τα διέπουν

Αξιοποίηση υπάρχοντος πελατολογίου

Υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών SEO (Search Engine Optimization), καθορισμός στόχων και περιοδικός έλεγχος και επαναπροσδιορισμός τους, αν το απαιτούν οι συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται

Online Advertising σε Μέσα που επιλέγονται με ορθά κριτήρια και παρέχουν πρόσβαση στα στατιστικά επισκεψιμότητας και μετρήσιμα αποτελέσματα

Σήμανση έντυπων (διαφημιστικών μπροσούρων, ετικετών σε προϊόντα, επαγγελματικών καρτών, καταχωρήσεων σε περιοδικά κλπ) με τα κατάλληλα e-στοιχεία της επιχείρησης

Σωστές e-mail campaigns, που απευθύνονται στο κατάλληλο target group, και δημιουργούνται με τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των στοιχείων της καμπάνιας και μέτρησης των αποτελεσμάτων

Επικοινωνία Προσφορών με αποτελεσματικό τρόπο

Διεξαγωγή online Διαγωνισμών

Αξιοποίηση Geοmarketing

Αύξηση loyalty (πιστότητας) καταναλωτών μέσα από online ενέργειες και συνδυασμό τους με off-line ενέγειες, όταν αυτό εξυπηρετεί τον εκάστοτε σκοπό

Διαχείριση φήμης της επιχείρησης σε online επίπεδο

Εμείς έχουμε τη γνώση, την πείρα και την εξειδίκευση για να σας βοηθήσουμε και να χαράξουμε μαζί την στρατηγική online επικοινωνίας που ταιριάζει στην επιχείρησή σας. Εφόσον αντιλαμβάνεστε την αναγκαιότητα και τη σημασία της επικοινωνίας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 698 055 8021 ή στο info(@)qwerty.gr , ώστε να συζητήσουμε περαιτέρω, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δικής σας επιχείρησης.