Κατασκευή Eshop & Website

Οι επιχειρήσεις δεν είναι τοίχοι, γραφεία, εμπορεύματα, παραστατικά. Δεν είναι άψυχες και άχρωμες οντότητες. Οι επιχειρήσεις είναι οργανισμοί που παίρνουν ζωή και χρώμα μέσα από την δραστηριότητα των ανθρώπων. Των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτές, των ανθρώπων που συνεργάζονται με αυτές, των ανθρώπων που αγοράζουν από αυτές, των ανθρώπων που μιλούν γι’ αυτές.

Και οι επιχειρήσεις αλλάζουν, εξελίσσονται, καταπιάνονται με κάτι καινούριο, πετυχαίνουν κάτι σημαντικό, βάζουν σε εφαρμογή νέες ιδέες, φέρνουν νέα προϊόντα, αλλάζουν βιτρίνα, έχουν τη γνώση του ειδικού στο αντικείμενό τους, ξέρουν να δώσουν μια συμβουλή που θα «σώσει» τον πελάτη τους και ένα σωρό αλλά πράγματα.

Και όλα αυτά, τα μικρά ή μεγάλα που συμβαίνουν καθημερινά σε μια επιχείρηση, θέλουν να τα μαθαίνουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι’ αυτή και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Και το διαδίκτυο είναι ο αμεσότερος και γρηγορότερος τρόπος για να ταξιδέψει στα κανάλια της επικοινωνίας κάθετι που συμβαίνει σε μια επιχείρηση. Μέσα όμως από ένα στατικό εταιρικό site δεν υπάρχει η ευελιξία που χρειάζεται για να γίνονται όλα άμεσα, εύκολα και γρήγορα, ούτε και η δυνατότητα της προσωπικής σφραγίδας των ανθρώπων της επιχείρησης, αφού το πιθανότερο είναι να μην κατέχουν τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις που χρειάζονται.

Εμείς αναλαμβάνουμε τη δημιουργία Eshop, εταιρικών website & blogs, καθώς και την παραμετροποίησή τους, αλλά και τη σύνδεσή τους με όλα τα social media στα οποία συμμετέχει η επιχείρηση (αν δεν υπάρχουν λογαριασμοί στα social media θα τους δημιουργήσουμε και θα εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους της επιχείρησης ώστε να τους χειρίζονται αποτελεσματικά).

Η εξειδίκευσή μας στους ευρύτερους κλάδους του γάμου, του σπιτιού κ.α. και η τεχνογνωσία μας σε ότι αφορά στο διαδίκτυο, μάς έχουν εφοδιάσει με την απαραίτητη πείρα, ώστε να ακολουθούμε μια συγκεκριμένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία υλοποίησης και παράλληλης εκπαίδευσης των ανθρώπων της επιχείρησης, οι οποίοι θα αναλάβουν στη συνέχεια την επιμέλεια του διαδικτυακού τόπου  και την online επικοινωνία του.

Ο συμβουλευτικός μας ρόλος συνεχίζει να υφίσταται και αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία της δημιουργίας, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης, για το διάστημα που κρίνεται σκόπιμο να βρισκόμαστε δίπλα στον «μαθητή» και συνεργάτη μας.