Τι κάνουμε

Με την τεχνογνωσία μας σε ότι αφορά το διαδίκτυο, την επικοινωνία και τη διαφήμιση, μπορούμε να βοηθήσουμε κάθε επιχείρηση.

Αναλυτικά τι παρέχουμε

Στρατηγική Online Επικοινωνίας

Μια επιχείρηση για να αναπτυχθεί με υγιή τρόπο, χρειάζεται στρατηγική σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται λοιπόν στρατηγική και στην online επικοινωνία της.

Τι περικλείει η έννοια «στρατηγική online επικοινωνίας»

Ποιοι είμαστε

Είμαστε η Βιβή και ο Πάρις, ασχολούμαστε με το διαδίκτυο και έχουμε εξειδικευθεί στο online advertising & marketing, καθώς και στο blogging για επιχειρήσεις

Μάθετε για μας